Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
-Klauzula informacyjna-
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Ach! Mazury Agata Florczyk-Banat 11-730 Mikołajki, ul. Spacerowa 6,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
   ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub
   ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w  otrzymywaniu ofert marketingowych.